loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی توفیق

ویژگی های مربی فوتبال مناسب برخی از مهمترین ویژگی های مربی فوتبال مناسب شامل : دانش خوب - انضباط - دوست خوب - روانشناسی مناسب - آشنایی با کمک های اولیه - وقت شناسی - آشنایی با تاکتیک ها و تکنیک های

آموزش مربیگری فوتبال

ویژگی های مربی فوتبال مناسب

برخی از مهمترین ویژگی های مربی فوتبال مناسب شامل : دانش خوب - انضباط - دوست خوب - روانشناسی مناسب - آشنایی با کمک های اولیه - وقت شناسی - آشنایی با تاکتیک ها و تکنیک های بروز

وظایف سرمربی فوتبال

> بحث روانشناسی و ارتباط با بازیکنان از وظایف سرمربی فوتبال است.

> از وظایف سرمربی فوتبال، برنامه ریزی و مدیریت در همه حال (تمرین- بازی دوستانه و مسابقات) است.

> شناخت جامع بازی فوتبال (داوری و....) توسط سرمربی فوتبال باید انجام شود.

> سرمربی فوتبال باید به ارتقا مهارت های ورزشکار کمک کند.

> تدوین بازی های تفریحی توسط سرمربی فوتبال برای خودش و ورزشکاران باید انجام شود.

> سرمربی فوتبال موظف است امانتدار باشد.

> چینش بازیکنان در زمین و زمان سنجی تعویض ها به وسیله ی سرمربی فوتبال انجام می شود.

فوتبال,سرمربی فوتبال,Football Managerسرمربی فوتبال، باید قوانین بازی در زمین فوتبال را رعایت کند

> ایجاد همکاری مثبت سرمربی فوتبال با کمک مربیان و سرپرست و تماشاچیان.

> سرمربی فوتبال، باید قانون های ورزش را رعایت کند.

> سرمربی فوتبال با دوپینگ باید برخورد کند.

> عشق به کار مربیگری و تعلیم نکات جدید.

> سرمربی فوتبال باید نسبت به کارش وجدان داشته باشد.

> از دیگر وظایف سرمربی فوتبال، رفتار و گفتار درست و لباس مناسب و استفاده از امکانات مختلف است.

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره های مربیگری فوتبال

 • گواهی عدم سوء پیشینه (اخذ از پلیس +۱۰)
 • عکس ۴* ۳ رنگی زمینه سفید – سه قطعه
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (با مراجعه به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت)
 • کپی کامل از صفحات شناسنامه - یکسری
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • کپی کارت پایان خدمت – یک برگ
 • داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای سرمربی فوتبال شدن
 • آخرین گواهی مربیگری فوتبال برای شرکت در دوره های C و بالاتر
 • داشتن آمادگی جسمانی و فیزیک بدنی مناسب برای سرمربی فوتبال، اجباری است

نقش سرمربی در فوتبال,مدرک سرمربی فوتبال,سرمربی فوتبالداشتن آمادگی جسمانی مناسب برای سرمربی فوتبال امری الزامی است

شرایط شرکت در کلاس حرفه ای مربیگری فوتبال

برای رسیدن به مدرک مربیگری در فوتبال اول باید شرایط شرکت در کلاس های سرمربی گری فوتبال را داشته باشید که عبارتند ار:

- تعهد داشتن نسبت به شغل مربی گری در فوتبال

- سرمربی فوتبال، حداقل دو سال با مدرک A کار کرده باشد.

- رفتار مربیگری فوتبال

- سرمربی فوتبال از دانش زبان انگلیسی برخوردار باشد.

- مدت کلاسهای حرفه ای سرمربی گری فوتبال ۳۸۰ ساعت است که در چهار بخش و در کشور های گوناگون به صورت ناپیوسته انجام می شود.

انواع مدرک های مربیگری فوتبال

۱) دوره مربیگری درجه D: نخستین سطح مربیگری فوتبال مدرک مربیگری سطح D است و مختص مربیان فوتبال پایه و اعتبار این مدرک در سطح آسیا است. مدت کلاس سرمربی گری فوتبال درجه D نیز ۸۰ ساعت است. شرایط شرکت در کلاس های مربی گری درجه D، داشتن تجربیات بازیگری در سطح حداقل، داشتن دیپلم متوسطه (در صورت تائید کمیته اموزش داشتن سیکل)، سن بین ۲۱ تا ۳۵ سال و آمادگی جسمانی عالی است.

۲) دوره مربیگری درجه ۳ یا C ایران: این دوره به مدت ۱۴ روز و طی ۸۵ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برای اعطای مدرک سرمربی گری فوتبال به شرکت کنندگان، برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

۳) دوره مربیگری درجه B ایران: افرادی که موفق به شرکت در دوره های سرمربی گری فوتبال درجه ۳ میشوند و مدرک این دوره را کسب می کنند میتوانند بعد از دوسال از اخذ مدرک و یا بعد از یکسال در صورت داشتن توصیه نامه از مربی دوره درجه ۳ خود، در کلاسهای مربیگری درجه B کشور ایران شرکت کنند. مدارک هم همان مدارک شناسایی مورد نیاز رایج به همراه مدرک مربیگری درجه سه می باشد. برهه زمانی این دوره در حدود هفت روز و هزینه شرکت در این دوره در سال ۹۸ در حدود دو میلیون تومان است.

۴) دوره مربیگری درجه B آسیا: این دوره از سرمربی گری فوتبال به مدت ۲۱ روز و طی ۱۱۰ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

۵) دوره مربیگری درجه A آسیا: این دوره ی مربیگری در فوتبال، به مدت ۲۸ روز و طی ۱۵۰ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

مسئولیت های یک سر مربی فوتبال پس از اخذ کارت مربیگری

- تعهد داشتن سرمربی فوتبال نسبت به برنامه آموزشی، چه در چند روز و چه در یک روز

- کمک به سرمربی در تصمیمات تاکنیکی، آماده سازی بازیکن های تازه وارد و توصیه به داشتن اندام های مناسب

- یکی از مسئولیت های سرمربی فوتبال، درک مسائل تناسب اندام و آسیب های مربوط به تمرین های ورزشی است.

اصول مربیگری فوتبال

سرمربی گری دارای اصولی میباشد که قانون خاصی را به فوتبال میدهند این چنین میتوان بیان کرد که هر سرمربی فوتبال باید نظم خاصی را در نظر بگیرد و رکن های اساسی را در نظر بگیرد، به صورتی که هر یک از تمرینات تیم در راستای هر یک از ارکان ها قرار بگیرد.

۱. تکنیک: عبارت است از انجام حرکات انفرادی صحیح با توپ و بدون توپ.

۲. تاکتیک: زمانبندی برنامه های گروهی توسط سرمربی فوتبال، در سه روش به این صورت است که سه زمان حمله یا زمان مالکیت توپ، دفاع یا مالکیت حریف بر توپ – تغییر وضعیت یا انتقال افزودن تغییر دادن وضعیت به زمان های بازی در فوتبال.

مارچلو لیپی، یکی از گران‌ترین مربی‌های جهان

سرمربی فوتبال,اصول مربیگری فوتبال,چگونه سرمربی فوتبال شویمسرمربی فوتبال باید نسبت به برنامه های آموزشی متعهد باشد

۳. آمادگی جسمانی: یکی از ارکان اساسی در فوتبال آمادگی جسمانی است. اهمیت این رکن در فوتبال بگونه ای است که عدم حضور آن می تواند تمامی ارکان دیگر در این ورزش را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع این رکن مبنای اولیه تمامی ارکان دیگر بازی است و اهمیت آن با توجه به پیشرفت مداوم این علم روز به روز بیشتر می شود. بسیاری از سرمربیان فوتبال اینک با تکیه بر آمادگی های جسمانی نقاط ضعف تیم خود را در دیگر زمینه ها می پوشانند یا به حداقل می رسانند. برای پیشرفت در در این زمینه، تمرینات و متدهای استاندارد فراوانی عرضه شده که البته نیازمند درک عمیق برای تطابق آن با شرایط هر تیم میباشند. آمادگی جسمانی در واقع پرورش سیستمهای انرژی بدن انسان در راستای ورزش مورد نظر است.

۴. آمادگی روانی: آماده سازی بازیکنان از نظر روانی که وظیفه ی سرمربی فوتبال است دارای بعد وسیعی می باشد. زیرا با برنامه ریزی اهداف شروع گردیده و با مشخص کردن برنامه چه از نظر فردی چه گروهی ادامه پیدا می کند.

نکات مربیگری فوتبال

💥اگر میخواهد بهترین کوچینگ را داشته باشید و انشاالله در سطوح مختلف کلاسهاکه بصورت رسمی برگزار میگرددموفق وپیروز باشیدحتما به نکات ذیل توجه کنید

1-در انتخاب رنگ لباس،سایز،ترکیب بندی دقت واستایل مربی گری مناسب داشته باشید

2-استرس را از خود دورسازیدوبه هیچ عنوان فکر نکنید که بایستی امتحان دهید ومثل زمانیکه به بازیکنان اموزش میدهید ورهبری میکنید ریلکس وارام باشید 

3-فرایند مربی گری را به خوبی به خاطر داشته باشید و بترتیب در زمان coach به اجرا دراورید

💠سازماندهی:ابتدا تعداد بازیکنان رامشخص نموده کاورها ،توپها ووسایل مورد نیاز راسازماندهی وزمان نیز حائز اهمیت می باشد

💠میتینگ :وقت شرح تمرین حداکثر دودقیقه میباشد ودر این دو دقیقه سعی کنید از موضوع خارج نشوید و به مهمترین موضوع بپردازید در صورتی که نیاز به صحبت بیشتری بود درحین کوچ به موضوع بپردازید

💠مشاهده تمرین:لازمست که مربی سازماندهی تمرین را مشاهده نموده  مطلب مهم اینکه فقط تمرینی که مدرس از مربی خواسته است انجام شود مثلا:اگر موضوع تمرین شمادریبل در شرایط مقدماتی است بشدت ازسازماندهی تیم در شرایط مسابقه ودریبل در این شرایط بپرهیزید وفقط به موضوع تمرینی که از شما خواسته شده بپردازید 

💠تشخیص نقاط ضعف وقوت:دراین شرایط ابتدا نقاط ضعف خود درسازماندهی را اصلاح نموده وسپس مشکلاتی که در بازیکن وجود دارد اصلاح کنید

💠توقف تمرین:بمحض مشاهده اشتباه بازیکن، تمرین را متوقف نموده واین توقف با دست زدن یا سوت صورت پذیرد

توصیه:حتی المکان سعی شود از کف زدن و صدا زدن در توقف استفاده شود واستفاد ازسوت در شرایطی باشد که ابعاد زمین بزرگ باشدالبته برخی از مدزسان بمانند استاد حسین شمس معتقدند که چون داوران از سوت استفاده میکنند وسوت از ابزار داوری ست مربی حتی المکان سعی کند از این وسیله استفاده نکند البته در این رابطه قبل از روز coachنظر مدرس را جویاشوید

💠اصلاح ومرور تمرین:بعد از اینکه تمرین رامتوقف نمودیدعلت اشتباه را به بازیکن گوشزد کنید

💠نمایش حرکت:از بازیکن بخواهید حرکت اشتباه خود رابا توضیحاتی که شما داده اید اصلاح کندو بهتر انست که خود مربی یکبار حرکت صحیح را انجام دهدوسپس مربی از بازیکن بخواهد اشتباهی را که انجام داده است خودش صحیح انرا اجرا کنداین یکی از نکات بسیار کلیدی میباشد که اکثر مریبان به انجام نمیپردازند

جزوه آموزشی مربیگری فوتبال

در این قسمت برخی از مهمترین جزوه های آموزشی مربی گری فوتبال به صورت کاملا رایگان قرار داده شده است

دانلود جزوه آموزشی مربیگری درجه A فوتبال

دانلود جزوه آموزش مربی گری فوتبال جوانان 

درباره آموزش مربی ,
یاسر عطارباشی بازدید : 1319 دوشنبه 29 شهريور 1395 زمان : 22:16 نظرات (0)
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 176
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 37
 • آی پی دیروز : 135
 • بازدید امروز : 72
 • باردید دیروز : 313
 • گوگل امروز : 14
 • گوگل دیروز : 55
 • بازدید هفته : 1,430
 • بازدید ماه : 787
 • بازدید سال : 36,119
 • بازدید کلی : 304,720