نکاتی در مورد نحوه جاگیری درون دروازهبرای جاگیری در دروازه لازم نیست مدام به عقب خود نگاه کنید که در کجا ایستاده­اید بلکه برای اینکه ببینید در وسط دروازه هستید یا نه کافی است که موقعیت خود را نسبت به دروازه مقابل تنظیم کنید یعنی در وسط دروازه روبرو جاگیری کنید.

- به یاد داشته باشید هر چه شما به سمت توپ بروید موفق تر خواهید بود.

- اگر توپ در وسط زمین و حوالی آن است شما می توانید تا نزدیکی 18 قدم یعنی 2 - 3 متر مانده به آن جلو بیایید.
- اگر توپ در زمین حریف است شما از خط 18 قدم هم باید خارج شوید تا توپ­های پشت دفاع را جمع کنید.
- به طور کلی توپ هر کجا بود شما یک نیمساز فرضی از توپ به خط دروازه رسم کرده و شما روی آن نیمساز جاگیری کنید.

- روی خط دروازه هرگز جاگیری نکنید که این کار دروازه­بان­های ترسو است.

- همیشه از خط دروازه بنا به فاصله توپ و نحوه جاگیری حریف فاصله را رعایت کنید. اگر حریف موقعیت شوت به خود گرفت سریع به اندازه 2 الی 3 متر علاوه بر فاصله­ای که از خط دارید برای تنگ کردن زاویه جلو بیایید.

- اگر حریف به دروازه شما نزدیک شد و موقعیت شوت به خود نگرفت شما ضمن رعایت خروج مناسب از خط دروازه باید حواستان به توپ­هایی که ممکن است چیپ کند نیز باشد.

- رعایت فاصله از خط دروازه به مرور زمان و بازی های زیاد و کسب تجربه بهتر می­شود؛ پس تا می­توانید بازی کنید. برای نمونه اگر حریف پشت 18 قدم پا به توپ باشد شما تا خط 6 قدم می­توانید جلو بیایید و دفاع خود را نیز به جلو به منظور آفساید گیری هدایت کنید