loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی توفیق

فاصله مناسب به بازیکن صاحب توپ فاصله مدافع تا بازیکن صاحب توپ اولین موردی است که باید مدافع آن را رعایت کند. فاصله مناسب باعث می‌شود مهاجم برای حرکت بعدی خود نتواند به‌راحتی تصمیم‌گیری

فاصله مناسب به بازیکن صاحب توپ

فاصله مدافع تا بازیکن صاحب توپ اولین موردی است که باید مدافع آن را رعایت کند. فاصله مناسب باعث می‌شود مهاجم برای حرکت بعدی خود نتواند به‌راحتی تصمیم‌گیری کند و آن را انجام بدهد.

درهرصورت یک قانون مشخص برای مقدار فاصله مناسب وجود دارد. هر چه توپ به دروازه تیم مدافع نزدیک‌تر باشد فاصله مدافع با بازیکن صاحب توپ باید کمتر باشد.

این‌یک قانون کلی است و دلیلش هم این است که هر چه توپ به دروازه نزدیک‌تر باشد باید مدافع به مهاجم سخت‌تر بگیرد

زاویه مناسب مدافع نسبت به توپ و مهاجم

زاویه مناسب به نحوه ایستادن مدافع جلوی توپ اشاره می‌کند. این نحوه ایستادن مدافع هم مثل فاصله مدافع بستگی به محل توپ دارد

وقتی توپ در زمین حریف باشد اگر توپ در میانه زمین قرار داشته باشد مدافع مشکلی ندارد و طوری می‌ایستد که عمق زمین را پوشش دهد اما وقتی توپ در کنار زمین قرار دارد در این صورت مدافع طوری می‌ایستد که کناره‌ها یا اصطلاحاً خط را ببندد

دلیل این کار هم این است که وقتی توپ در زمین حریف و دور از دروازه است درنتیجه در میانه زمین تجمع دفاعی مناسب و جود دارد و در کناره‌ها مقدار مدافع کمتری است و خطرناک‌تر است.البته این موضوع باعث منحرف شدن مدافع به مرکز زمین و مرکز تجمع دفاعی هم می‌شود.  

حال اگر توپ در زمین تیم مدافع باشد در این حالت در هر قسمت زمین مدافع عمق و میانه زمین می‌ایستد تا اجازه هیچ ضربه و حرکت به سمت دروازه را به مهاجم ندهد. البته این کار باعث انحراف مهاجم به کناره‌ها که خطر کمتری برای مدافع هم دارد می‌شود.

دفاع انفرادی در فوتسال ایستادن مهاجم در رمین حریف
دفاع انفرادی در فوتسال ایستادن مهاجم در رمین حریف

 در عکس‌های زیر نحوه ایستادن مدافع در زمین خودی و زمین حریف را می‌بینید

دفاع انفرادی در فوتسال ایستادن مهاجم در رمین خودی
دفاع انفرادی در فوتسال ایستادن مهاجم در رمین حریف

ویدیوی زیر را ببینید:

نمایشگر ویدیو
00:00
00:04

به نحوه حرکت مدافع برای قرار گرفتن جلوی مهاجم دقت کنید حرکت قوسی مدافع از ارسال پاس به جلو از کانال کناری را از مهاجم جلوگیری می‌کند و همین‌طور که گفتیم مهاجم را به سمت داخل و میانه زمین سوق دهیم

ارتباط کلامی

ارتباط کلامی یکی از مهم‌ترین ارکان ارتباطی بین بازیکنان در فوتسال است. این تکنیک و مهارت در تمام لحظات بازی فوتسال باید وجود داشته باشد.

در دفاع فردی بازیکنان با ارتباط کلامی همدیگر را راهنمایی می‌کنند تا بتوانند شمای کلی از اطراف خود داشته باشند. همچنین مدافع می‌تواند با ارتباط کلامی محل ایستادن مدافعان را به یکدیگر گوشزد کنند.

نحوه ایستادن مقابل توپ

تکنیک بعدی در دفاع انفرادی نحوه ایستادن مدافع است.هدف مدافع محدود کردن مهاجم صاحب توپ است و دقیقا نحوه ایستادن او هم باید بر این اساس باشد.

مدافع در مقابل مهاجم کمی روی زانوهای خود به جلو خم می‌شود و پل‌های خودش را از هم باز می‌کند این نوع ایستادن چند ویژگی مناسب را به مدافع می‌دهد.

1- تعادل مدافع در زمان عکس‌العمل سریع حفظ می‌شود

2- فضای بیشتری را اشغال می‌کند و می‌تواند پوشش دهد.

تصویر زیر را ببینید

tacticdef

مدافع شماره 2 آبی با نحوه ایستادن خود بازیکن شماره 3 قرمز را کاملاً از جریان بازی خارج کرده است. در این حالت یک برتری عددی مناسب 4 در برابر 3 را به تیم مدافع داده است و می‌تواند تیم مهاجم را در تنگنا قرار دهند. در این تصویر مدافع شماره 3 به‌جای یارگیری مهاجم شماره 3 کار پوشش دفاعی را انجام می‌دهد و آزادی عمل بیشتری دارد. این مورد اهمیت نحوه ایستادن مدافع را نشان می‌دهد.

تاکتیک‌های دفاع انفرادی در فوتسال

پوشش در دفاع

هر مدافع فضایی را در زمین اشغال می‌کند و قسمت‌های دیگری از دسترسی او به دور است.یکی از تاکتیک‌های مناسب دفاع فردی پوشش دادن و کاور کردن این فضاها است.به‌عنوان‌مثال زمانی که مدافع جلوی توپ قسمت‌های کناری یا خط را بسته مدافع بعد فضای میانی و عمق را پوشش می‌دهد.

زاویه بدن در هنگام پوشش در شرایط مختلف

یکی از مهم‌ترین موارد و وظایف درزمان پوشش دادن مدافع بستن مسیرهایی است که از آن‌ها پاس ارسال می‌شود که به این مسیرها خط پاس می‌گوییم. نوع و نحوه ایستادن مدافع باید طوری باشد که خطوط را قطع کند و درعین‌حال فضای بیشتری را هم پوشش دهد.

مورد بسیار مهمی که در نحوه ایستادن بازیکن در زمان پوشش دادن وجود دارد داشتن شعاع مناسب دید یا مثلث دفاع فردی است

مثلث دفاع فردی

به عکس زیر دقت کنید

مثلث شعاع دید در دفاع فردی
مثلث دفاع فردی

مثلث قرمز رنگ داخل صفحه مثلث دفاع فردی مدافع شماره 4 است که یک ضلع آن مدافع شماره 4 یک ضلح مهاجم شماره 3 که مدافع 4 مدافع او مامور مهار او است قرار دارد و در ضلع بعدی هم توپ وجود دارد این مثلث دلالت بر این دارد که در هر لحظه از بازی باید مهاجم مستقیم و توپ در شعاع دید او قرار داشته باشد

نحوه دفاع در مقابل مدافع دریبل‌زن و تکنیکی

بازیکنان فن نفرات مهم و کارگشای هر تیمی هستند. مقابله و مهار بازیکنان تکنیکی حریف کلید موفقیت یک تیم است. برای کنترل این بازیکنان باید موارد زیر را انجام داد.

در مرحله اول باید بازیکن تکنیکی حریف را محدود کنیم در حالت اول اصلاً توپی به او نرسد و یا اگر هم توپ به او رسید درزمان رسیدن توپ به او یک بازیکن با او درگیر شود تا نتواند به‌راحتی توپ را کنترل کنید و اگر هم بتواند کنترل کند رو به عقب توپ را کنترل می‌کند.

سرعت نزدیک شدن به بازیکن تکنیکی بسیار مهم است و یک حرکت کنترل نشده باعث جاماندن مهاجم می‌شود.

همچنین جلوی این بازیکنان باید صبر و حوصله زیادی داشت و برای گرفتن توپ و پا انداختن عجله نکرد

دفاع مقابل بازیکنان طراح

بازیکنان طراح معمولاً در عقب زمین و به‌عنوان عقب گیر بازی می‌کند. نکته مهم در مهار بازیکن عقب گیر این است که بدانیم این بازیکن راست‌پا است یا چپ پا. بستن فضای پای عامل بازیکن طراح حریف کلید مهار او است

مورد بعدی که می‌تواند به مدافع کمک کند نگاه بازیکن طراح است. احتمال اینکه مدافع به صاحب توپ به سمتی که نگاه می‌کند پاس بدهد بیشتر است. در نتیجه سمت وجهت نگاه بازیکن می‌تواند به مدافع کمک کند که حدس بزند به کدام سمت قرار است پاس بدهد.

 

 

اصول دفاع انفرادی در فوتسال

موارد زیر مهمترین موارد مربوط به یک دفاع انفرادی مناسب در فوتسال است

۱-مدافع روی توپ تمرکز کند و همواره به توپ نگاه کنید.

۲-مدافع همیشه باید بین دروازه و مهاجم حریف باشد بالاخره هدف اصلی دفاع در فوتسال گل نخوردن و حفاظت از دروازه است

۳-سعی کنید حریف را از مسیر خودش منحرف کنید و او را به کناره‌های زمین بکشانید. در کناره زمین و کنار خط اوت مهاجم محدودیت زیادی دارد و راحت می‌شود برای توپ‌گیری اقدام کرد (آخرین عمل: دکل کردن)

۴-اگردرمقابل مهاجم قرارگرفتید چند قدمی به عقب بردارید.

۵-در مقابل مهاجم دریبل‌زن و باهوش، فاصله خود را بیشتر کنید.

۶-به مهاجم ضعیف نزدیک شوید و توپ او را بگیرید.

۷-فقط درمواقع خطرناک توپ را به سمت بیرون تکل یا دفع کنید.زدن توپ به بیرون از زمین باعث نمی شود مالکیت توپ را به دست بیاوریم و حتی یک موقعیت خوب هم به حریف می‌دهیم

۸-اجازه تصمیم‌گیری به حریف ندهید. بهترین دفاع دفاعی است که اجازه ندهد مهاجم برای گام بعدی خودش تصمیم بگیرد و از دغدغه حفظ و کنترل توپ رها شود .

۹-درمواقع حساس توپ را به گوشه‌ها ببرید

۱۰-همیشه در محوطه جریمه مراقب پنالتی باشید.

۱۱-هیچ‌گاه چندنفری به یک نفر حمله نکنید.

۱۲-بعد از دریبل خوردن برگردید.

۱۳-هیچ‌گاه از هیچ حریفی نترسید.

۱۴-اگر دفاع منطقه‌ای می‌کنید جای خود  ،و اگر یارگیری می‌کنید(من تو من) یار خود را هیچ‌گاه رها نکنید.

۱۵-در هنگام ضربات شروع مجدد کرنر حریف اصل اولیه یارگیری است.(محو بازی نشوید)

۱۶-از سرعت بیش‌ازحد در دفاع پرهیز کنید.

۱۷-در جلوی دروازه دریبل نکنید و به‌طورکلی کمتر خطر کنید.

۱۸-وقتی توپ به خارج از بازی می‌رود تمرکز داشته باشید و موقعیت خود را مستحکم کنید.

19- صبر کردن مهم‌ترین اصل دفاعی است هیچ‌وقت برای بازپس‌گیری توپ عجله نکنید

این‌ها مهمترین اصول دفاع انفرادی در فوتسال است

یاسر عطارباشی بازدید : 1061 شنبه 05 تیر 1395 زمان : 22:22 نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 310
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 13
 • آی پی امروز : 181
 • آی پی دیروز : 227
 • بازدید امروز : 554
 • باردید دیروز : 1,104
 • گوگل امروز : 33
 • گوگل دیروز : 40
 • بازدید هفته : 2,087
 • بازدید ماه : 12,395
 • بازدید سال : 96,481
 • بازدید کلی : 474,052