loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی توفیق

سرمربی فوتبال (Football Manager) یکی از نقش های مهم تیم فوتبال است و وظایفی من جمله چیدن بازیکنان در زمین و تنظیم تمرینات بازیکنان فوتبال را برعهده دارد و بدون آن، تیم فوتبال ناقص است. سرمربی فو

سرمربی فوتبال (Football Manager) یکی از نقش های مهم تیم فوتبال است و وظایفی من جمله چیدن بازیکنان در زمین و تنظیم تمرینات بازیکنان فوتبال را برعهده دارد و بدون آن، تیم فوتبال ناقص است.

سرمربی فوتبال باید دانش های فرا گرفته را به ورزشکاران خود منتقل کند، تا از این طريق بتواند ورزشکاران ماهری را وارد عرصه فوتبال نماید.

وظایف سرمربی فوتبال

> بحث روانشناسی و ارتباط با بازیکنان از وظایف سرمربی فوتبال است.

> از وظایف سرمربی فوتبال، برنامه ریزی و مدیریت در همه حال (تمرین- بازی دوستانه و مسابقات) است.

> شناخت جامع بازی فوتبال (داوری و....) توسط سرمربی فوتبال باید انجام شود.

> سرمربی فوتبال باید به ارتقا مهارت های ورزشکار کمک کند.

> تدوین بازی های تفریحی توسط سرمربی فوتبال برای خودش و ورزشکاران باید انجام شود.

> سرمربی فوتبال موظف است امانتدار باشد.

> چینش بازیکنان در زمین و زمان سنجی تعویض ها به وسیله ی سرمربی فوتبال انجام می شود. داشتن برنامه ریزی و سازمان دهی خوب، از خصوصیات مربی خوب در فوتبال محسوب میشود.

سرمربی فوتبال، باید قوانین بازی در زمین فوتبال را رعایت کند

> ایجاد همکاری مثبت سرمربی فوتبال با کمک مربیان و سرپرست و تماشاچیان.

> سرمربی فوتبال، باید قانون های ورزش را رعایت کند.

> سرمربی فوتبال با دوپینگ باید برخورد کند.

> عشق به کار مربیگری و تعلیم نکات جدید.

> سرمربی فوتبال باید نسبت به کارش وجدان داشته باشد.

> از دیگر وظایف سرمربی فوتبال، رفتار و گفتار درست و لباس مناسب و استفاده از امکانات مختلف است.

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره های مربیگری فوتبال

 • گواهی عدم سوء پیشینه (اخذ از پلیس +۱۰)
 • عکس ۴* ۳ رنگی زمینه سفید – سه قطعه
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (با مراجعه به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت)
 • کپی کامل از صفحات شناسنامه - یکسری
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • کپی کارت پایان خدمت – یک برگ
 • داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای سرمربی فوتبال شدن
 • آخرین گواهی مربیگری فوتبال برای شرکت در دوره های C و بالاتر
 • داشتن آمادگی جسمانی و فیزیک بدنی مناسب برای سرمربی فوتبال، اجباری است

داشتن آمادگی جسمانی مناسب برای سرمربی فوتبال امری الزامی است

شرایط شرکت در کلاس حرفه ای مربیگری فوتبال

برای رسیدن به مدرک مربیگری در فوتبال اول باید شرایط شرکت در کلاس های سرمربی گری فوتبال را داشته باشید که عبارتند ار:

- تعهد داشتن نسبت به شغل مربی گری در فوتبال

- سرمربی فوتبال، حداقل دو سال با مدرک A کار کرده باشد.

- رفتار مربیگری فوتبال

- سرمربی فوتبال از دانش زبان انگلیسی برخوردار باشد.

- مدت کلاسهای حرفه ای سرمربی گری فوتبال ۳۸۰ ساعت است که در چهار بخش و در کشور های گوناگون به صورت ناپیوسته انجام می شود.

انواع مدرک های مربیگری فوتبال

۱) دوره مربیگری درجه D: نخستین سطح مربیگری فوتبال مدرک مربیگری سطح D است و مختص مربیان فوتبال پایه و اعتبار این مدرک در سطح آسیا است. مدت کلاس سرمربی گری فوتبال درجه D نیز ۸۰ ساعت است. شرایط شرکت در کلاس های مربی گری درجه D، داشتن تجربیات بازیگری در سطح حداقل، داشتن دیپلم متوسطه (در صورت تائید کمیته اموزش داشتن سیکل)، سن بین ۲۱ تا ۳۵ سال و آمادگی جسمانی عالی است.

۲) دوره مربیگری درجه ۳ یا C ایران: این دوره به مدت ۱۴ روز و طی ۸۵ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برای اعطای مدرک سرمربی گری فوتبال به شرکت کنندگان، برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

۳) دوره مربیگری درجه B ایران: افرادی که موفق به شرکت در دوره های سرمربی گری فوتبال درجه ۳ میشوند و مدرک این دوره را کسب می کنند میتوانند بعد از دوسال از اخذ مدرک و یا بعد از یکسال در صورت داشتن توصیه نامه از مربی دوره درجه ۳ خود، در کلاسهای مربیگری درجه B کشور ایران شرکت کنند. مدارک هم همان مدارک شناسایی مورد نیاز رایج به همراه مدرک مربیگری درجه سه می باشد. برهه زمانی این دوره در حدود هفت روز و هزینه شرکت در این دوره در سال ۹۸ در حدود دو میلیون تومان است.

۴) دوره مربیگری درجه B آسیا: این دوره از سرمربی گری فوتبال به مدت ۲۱ روز و طی ۱۱۰ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

۵) دوره مربیگری درجه A آسیا: این دوره ی مربیگری در فوتبال، به مدت ۲۸ روز و طی ۱۵۰ ساعت تدریس دروس عملی و نظری تخصصی و غیر تخصصی برگزار میشود. نظر مدرس دوره در تشخیص میزان توانایی و تعهد شرکت کنندگان نهایی تلقی شده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. بدیهی است ملاک عمل مدرس دوره برابر عملکرد شرکت کنندگان در طول دوره و آزمونهای اخذ شده خواهد بود.

مسئولیت های یک سر مربی فوتبال پس از اخذ کارت مربیگری

- تعهد داشتن سرمربی فوتبال نسبت به برنامه آموزشی، چه در چند روز و چه در یک روز

- کمک به سرمربی در تصمیمات تاکنیکی، آماده سازی بازیکن های تازه وارد و توصیه به داشتن اندام های مناسب

- یکی از مسئولیت های سرمربی فوتبال، درک مسائل تناسب اندام و آسیب های مربوط به تمرین های ورزشی است.

اصول مربیگری فوتبال

سرمربی گری دارای اصولی میباشد که قانون خاصی را به فوتبال میدهند این چنین میتوان بیان کرد که هر سرمربی فوتبال باید نظم خاصی را در نظر بگیرد و رکن های اساسی را در نظر بگیرد، به صورتی که هر یک از تمرینات تیم در راستای هر یک از ارکان ها قرار بگیرد.

۱. تکنیک: عبارت است از انجام حرکات انفرادی صحیح با توپ و بدون توپ.

۲. تاکتیک: زمانبندی برنامه های گروهی توسط سرمربی فوتبال، در سه روش به این صورت است که سه زمان حمله یا زمان مالکیت توپ، دفاع یا مالکیت حریف بر توپ – تغییر وضعیت یا انتقال افزودن تغییر دادن وضعیت به زمان های بازی در فوتبال.

سرمربی فوتبال باید نسبت به برنامه های آموزشی متعهد باشد

۳. آمادگی جسمانی: یکی از ارکان اساسی در فوتبال آمادگی جسمانی است. اهمیت این رکن در فوتبال بگونه ای است که عدم حضور آن می تواند تمامی ارکان دیگر در این ورزش را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع این رکن مبنای اولیه تمامی ارکان دیگر بازی است و اهمیت آن با توجه به پیشرفت مداوم این علم روز به روز بیشتر می شود. بسیاری از سرمربیان فوتبال اینک با تکیه بر آمادگی های جسمانی نقاط ضعف تیم خود را در دیگر زمینه ها می پوشانند یا به حداقل می رسانند. برای پیشرفت در در این زمینه، تمرینات و متدهای استاندارد فراوانی عرضه شده که البته نیازمند درک عمیق برای تطابق آن با شرایط هر تیم میباشند. آمادگی جسمانی در واقع پرورش سیستمهای انرژی بدن انسان در راستای ورزش مورد نظر است.

۴. آمادگی روانی: آماده سازی بازیکنان از نظر روانی که وظیفه ی سرمربی فوتبال است دارای بعد وسیعی می باشد. زیرا با برنامه ریزی اهداف شروع گردیده و با مشخص کردن برنامه چه از نظر فردی چه گروهی ادامه پیدا می کند.

ویژگی های بهترین مربی فوتبال 

در این بخش قصد داریم به بررسی ویژگی های بهترین مربی فوتبال بپردازیم .

1. حرفه ای باشید

مربی-موفق-حرفه-ای-باشید

حرفه ای بودن تجسم آن چیزی است که یک مربی باید باشد. شایستگی یک مربی باید برای همه مسلم شود و مربی باید بتواند حرفه ای بودن خود را به بازیکنان و سایر کادری که با آنها کار می کند منتقل کند. بخشی از حرفه ای بودن وقت شناسی است، مربی باید همیشه در تمرینات و در بازی ها، حتی قبل از بازیکنان، زودتر حاضر شود، به این ترتیب شما می توانید جلسات تمرینی را بدون اتلاف وقت تنظیم کنید.

بخشی از حرفه‌ای بودن به‌عنوان یک مربی، برداشتن گام‌های بیشتر برای بهبود آموزش‌تان است، برای ارزیابی خود و اخلاق کاریتان وقت بگذارید و مطمئن شوید که این چیزی است که تیم شما به آن نیاز دارد. همیشه کاری کنید که بازیکنانتان نیاز به پیشرفت مستمر را ببینند، یک مربی نمی تواند زمین تمرین را راضی ترک کند، مهم نیست که بچه ها چقدر زحمت کشیده اند. به تشویق بچه ها ادامه دهید، به آنها تا حد امکان فشار آورید، آنها به این فشار نیاز دارند تا بهترین نسخه خودشان باشند. آمادگی کافی و آموزش مداوم چیزی است که یک مربی بزرگ را می سازد.

2. معلم خوبی باشید

یکی از وظایف مهم مربی این است که به بازیکنان بیاموزد چگونه موثرتر باشند.

مربی باید بتواند به نقاط قوت و ضعف هر بازیکن دسترسی داشته باشد و باید این وظیفه را به عهده بگیرد که اصول اولیه مانند پاس دادن، دریبل زدن، شوت زدن و تکل زدن را برای بازیکنان توضیح دهد.

مربی باید اطمینان حاصل کند که تیمش به یادگیری و بهبود مهارت های روزانه خود ادامه می دهد. به عنوان یک مربی، همیشه به یاد داشته باشید که در طول جلسات آموزشی دستورالعمل های واضح و صحیح بدهید. شما نمی توانید فوتبالیست هایی را که هیچ دانشی در مورد بایدها و نبایدها در فوتبال ندارند مربیگری کنید. در آموزش مهارت های فوتبال، به یاد داشته باشید که «یک عکس هزار کلمه ارزش دارد»، بنابراین نشان دادن بصری تمرینات می تواند بسیار بهتر از شفاهی باشد.
بجای سرزنش، تشویق را انتخاب کنید. اجازه دهید بازیکنان شمارا بعنوان یک حامی ببینند، نه یک مامور بازخواست و مامور شکنجه.

3.صمیمی باشید اما همچنین بدانید چه زمانی باید سختگیر و خواستار باشید

مربی-موفق-دوستانه-رفتار-کنید

اولین چیزی که هر مربی باید بیاموزد که برقرار کند رابطه عالی با بازیکنانش است. رفتار دوستانه با بازیکنان به شما کمک زیادی می کند تا شخصیت آنها را درک کنید و چگونه از هر یک از آنها بهترین نتیجه را بگیرید. به این ترتیب، می‌توانید ویژگی‌های مختلف عاطفی و ذهنی آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنید و استراتژی‌هایی را ایجاد کنید که بر اساس آن انگیزه بیشتری در آنها ایجاد کند. اما به یاد داشته باشید که می توانید مهربان باشید اما حرفه ای بمانید. دوستی وسیله ای برای رسیدن به هدف است نه یک هدف. وقتی با کسی دوست هستید، دوست ندارید او را ناامید کنید، و به این ترتیب باید کاری کنید که بازیکنان آن را ببینند تا بتوانند همیشه بهترین عملکرد خود را داشته باشند، حتی اگر شما دوست او باشید. به سطحی نروید که آنقدر دوستانه شوید که فراموش کنید یک مربی سختگیر باشید. صمیمیت شما باید وسیله ای باشد برای دریافت نمایش های باکیفیت از بازیکنانتان. دوستی را نمایشی و جعلی نکنید تا بتوانید به آنچه می خواهید برسید، صادق باشید و از بودن در کنار بازیکنان خود لذت ببرید.

4. همیشه به بازیکنان خود گوش دهید

مربی موفق -شنونده-خوبی-باشید

اکثر مربیان همیشه فراموش می کنند که آنها نیز انسان هستند و اغلب به سطحی می رسند که خود را فارغ از اشتباه دانسته و همه موفقیت ها را به حساب خود می گذارند. این نه تنها خسته کننده است، بلکه بازیکنان شما را از شما دور می کند، و حتی اگر همه بدانند که اشتباه می کنید، یک کلمه به شما نمی گویند. مربی بودن به این معنی نیست که همیشه باید صحبت کنید، بیشتر گوش کنید و راه حل های بیشتری پیدا کنید. برای پیشرفت تیم، نظر بازیکن خود را بعد از هر بازی بپرسید. به عنوان مربی فوتبال، شما باید شنونده خوبی باشید زیرا هر فردی ایده های درخشانی را برای به اشتراک گذاشتن دارد. همیشه بازیکنان خود را تشویق کنید که صحبت کنند و آنچه می گویند را در نظر بگیرند. در صورت لزوم یادداشت برداری کنید و توصیه هایی را در برنامه جلسات فوتبال خود بگنجانید.

5. ارتباط خوب

مربی-موفق-ارتباط-خوب

به عنوان یک مربی فوتبال، ارتباط بسیار مهم است. شما باید عملکرد و دستاوردهای بازیکنان را بشناسید. شما باید همیشه در جای لازمه باشید تا آنها را تشویق کنید تا بهتر عمل کنند و به آنها بگویید که در صورت عدم موفقیت، لاید بیشتر تلاش کنند. بعد از هر بازی آنها را تحسین کنید. شما همچنین باید مراقب کلماتی باشید که استفاده می کنید زیرا بعنوان یک مربی، کلمات شما قدرتمند هستند و می توانند تأثیر زیادی بر بازیکنان و به طور کلی تیم داشته باشند. ارتباطات همچنین شامل زبان بدن شما نیز می شود. در طول تمرین و مسابقات با زبان بدن خود پز منفی نگیرید. حتی زمانی که همه چیز به خوبی پیش نمی رود، بازیکنان اغلب به زبان بدن مربی نگاه می کنند، همیشه مثبت باشید.

6. پیشرفت و توسعه

مربی-موفق-در-حال-توسعه-وپیشرفت-باشید

یک مربی باید همیشه به پیشرفت بازیکن توجه زیادی داشته باشد. زیرا پیشرفت هر بازیکن فوتبال ضروری است. به عنوان مربی و الگوی آنها، شما باید نه تنها مهارت های اساسی فوتبال، بلکه مهارت های اجتماعی مانند نظم، صبر، اراده و کار گروهی را نیز به آنها بیاموزید. همیشه یکی از اهداف خود را پیشرفت بازیکنان تیم قرار دهید.

7. محرک تیم

مربی باید همیشه مشوق باشد و همیشه انرژی مثبت را منتقل کند. به عنوان یک مربی، باید در جلسه تمرینی فعالیت هایی را توسعه دهید که به هر بازیکن انگیزه می دهد تا هر بازی را بهتر انجام دهد. فراموش نکنید که اهداف و ماموریت هایشان را به آنها یادآوری کنید که چرا می خواستند فوتبال بازی کنند و تیمی برنده ایجاد کنند. کلمات تشویق کننده و مسیر های تعین شده برای توسعه بسیار مفیدند. هر بازیکنی را درک کنید و به آنها انگیزه دهید تا حتی زمانی که عملکرد خوبی دارند، بهتر از قبل عمل کنند.

8. از آمادگی کافی اطمینان حاصل کنید

مربی-از-آمادگی-کافی-اطمینان-حاصل-کنید

شغل مربیگری فوتبال بسیار سخت است، برای لذت بردن از این روند و جلوگیری از خستگی سریع، باید از آمادگی کافی اطمینان حاصل کنید. پنج مرحله کامل را مد نظر داشته باشید آماده سازی، برنامه ریزی،رفع موانع،شناخت ضعف ها و قابلیتها
(Proper Planning Prevents Poor Performance) را فراموش نکنید. برنامه ریزی کامل از عملکرد ضعیف* *جلوگیری می کند

9. الگوی کاملی برای بازیکنان خود باشید

ایده آل بودن برای بازیکنان خود مانند جادو عمل می کند. هر تیمی به مربی فوتبالی نیاز دارد که الگوی خوبی باشد. بازیکنان باید به دنبال کسی باشند که فکر می کنند ارزش تقلید را دارد. خودتان را بررسی کنید و مطمئن شوید که آن شخص هستید. با استانداردهایی که از بازیکنان خود می خواهید زندگی کنید.

10. در نهایت، یک محیط عالی برای همه اعضای تیم فراهم کنید

مربی باید همیشه اطمینان حاصل کند که جو اطراف بازیکنان را همیشه درک می کند. گاهی اوقات تنها چیزی که برای یک اجرای عالی لازم است یک فضای خوب است. پیوند کلید موفقیت است، گهگاه پیک نیکی ترتیب دهید تا از پیوند مناسب بین همه اعضای تیم اطمینان حاصل کنید. در حالی که یکی را دور می کنید، به بعضی ها توجه زیادی نشان ندهید. بگذارید همه اعضای تیم احساس کنند که یک عضو هستند حتی اگر در یازده نفر اول انتخاب نشده باشند.
تیمی موفق است که درون و بیرون زمینش احساس یگانگی کنند

برای موفق بودن اول مربی خود باشید

یک قاعده وجود دارد. برای آن‌که مربی خوبی باشید، اول باید بتوانید خودتان را مربیگری نمایید. برای مربیگری برخود لازم نیست حتماً مربی قسمتی باشید یا حتی عضو تیمی باشید. در مربیگری برخود باید با خودتان رقابت نمایید.

اصول رقابت با خود

هرسال برای خودتان یک هدف تعریف کنید و تمام. مهم نیست به این هدف می‌رسید یا خیر. داشتن هدف به شما، در نه گفتن کمک کرده و باعث می‌شود که بتوانید در رویارویی با موضوعات ناخوشایند منطق بهتری داشته باشید.

هر شش ماه یک‌بار، یک عادت بد را کم کرده و یک عادت خوب را افزایش دهید. بعد از ۵ سال، شما ده عادت بد را کم‌رنگ کرده و ده عادت خوب را پرورش داده‌اید. دیو هم که باشید، احتمالاً فرشته می‌شوید.

مربی بهتر
مربی بهتر

هر فصل برای خودتان سه کتاب مشخص کنید تا بخوانید. یک کتاب رمان (برای دلتان و این‌که جوان بمانید)، یک کتاب معنوی (برای عقایدتان، ‌که با هر بادی عقایدتان نلرزد) و یک کتاب آرامش‌بخش (برای روانتان، امیدتان‌که به‌سادگی نشکند، نمیرد). بعد از ۵ سال، ۶۰ کتاب‌خوانده‌اید. احتمالاً اگر بهتر هم زندگی نکنید، حداقل بیشتر خودتان را دوست خواهید داشت. فرزندتان شما را بیشتر.

هر دوماه یک‌بار، یک سایت را از مجموعه سایت‌هایی که مدام بازدید می‌نمایید، حذف کنید. با حذف هر سایتی انگار یک دوست پرچانه را از زندگی‌تان حذف کرده‌اید. همه‌ی شما بارها در زندگی‌تان علاقه‌مند بوده‌اید که دوست پرچانه‌تان را از بین ببرید و چه‌بسا له نمایید. از این فرصت استفاده کنید. بعد از یک سال شما هرروز حداقل یک ساعت جلوتر می‌افتید. حداقلش این است که یک ساعت بیشتر می‌خوابید.

هرماه یک‌بار، دوروبرتان را خلوت نمایید. فایل‌هایتان را دسته‌بندی کنید. اپ های تان را طبقه‌بندی کنید. سعی کنید قانون ۳۰ ثانیه را رعایت کنید. با ۳۰ ثانیه وقت گذاشتن به هر چیزی که می‌خواهید برسید. می‌خواهد کتاب باشد، نرم‌افزار باشد یا فایل یا حتی بالاخره به زندگیتان برسید.

هر هفته، حداقل با یکی از افرادی که برای رشد شما زحمت‌کشیده‌اند تماس بگیرید. با این کار در یک سال، حداقل به یاد ۵۰ نفر از افرادی بوده‌اید که الآن بر شانه‌های آن‌ها ایستاده‌اید. سال‌ها بعد این‌ها به شما برمی‌گردد. این باعث می‌شود که در زمان‌هایی که دنیا تمام تلاش خود را برای تنهایی شما انجام می‌دهد، تنها نمانید.

هر شب قبل از خواب لیست کارهای فردایتان را بنویسید. برنامه‌ی فردایتان را چک کنید. نگذارید سختی از خواب بیدار شدن با فراموشی کارها و برنامه‌ها بیشتر شود!

در هر نیم ساعت، ۵ دقیقه استراحت کنید. برای ماهایی که الآن هر ده دقیقه یک‌بار می‌خواهیم گوشی‌هایمان را چک نماییم، ۲۵ دقیقه کار مداوم، یک موفقیت بزرگ است. ۲۵ دقیقه کارتان را انجام دهید، ۵ دقیقه به خودتان استراحت بدهید. قاعده ۷۵ دقیقه کار، ۱۵ دقیقه استراحت را بریزید دور. انسان امروزی کم اما به تعداد زیاد می‌خواهد تا زیاد به تعداد کم. اگر بیشتر علاقه‌مند بودید مدل ساعت گوجه‌ای را جستجو نمایید. زندگی‌تان گوجه‌ای! 

درباره روانشناسی ,
یاسر عطارباشی بازدید : 756 شنبه 02 آبان 1394 زمان : 15:37 نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 322
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 13
 • آی پی امروز : 135
 • آی پی دیروز : 229
 • بازدید امروز : 333
 • باردید دیروز : 402
 • گوگل امروز : 63
 • گوگل دیروز : 70
 • بازدید هفته : 3,156
 • بازدید ماه : 8,219
 • بازدید سال : 109,368
 • بازدید کلی : 486,939